Archive for ફેબ્રુવારી, 2009

નિવૃત્તિ…

આજે  અમારી ઑફિસમાંથી જયેન્દ્રકાકા  retire થઈ ગયાં… આમ તો મારે અને જયેન્દ્રકાકાને ઝાઝો પરિચય નહિ, હા. ત્રણેક વર્ષ સાથે કામ કર્યું પણ ડિપાર્ટમેન્ટ જુદા એટલે બહુ પરિચય કેળવાયેલો નહિ… એમના રીટારમેન્ટના માનમાં અમે બધાંએ સ્ટાફ મેમ્બર્સે એક ફેરવેલ પાર્ટી આપી… એક ગીફટ આપી અને ‘હસતાં’ ચહેરે એમને વિદાય આપી…

આમ તો ખાસ વર્ણવવા જેવો પ્રસંગ નહિ, પણ ખબર નહિ કેમ એમને જતાં જોઈને આંખમાં પાણી આવી ગયાં… એમને અમે શું ગીફ્ટ આપી ખબર છે? એક કાંડા ઘડિયાળ…!!!! પણ એમને જતાં જોઈને લાગ્યું કે હવે એમને આ ગીફ્ટનો ખપ ખરો????  સમય સાથે કદમ મિલાવી આખી 30 વર્ષ સુધી નિયમિત સમયસર ઑફિસ આવી જતાં જયેન્દ્રકાકાને હવે આ ઘડિયાળ શું પીડા નહિ આપે?

કાલે સવારે એમનાથી કદાચ સમયસર તૈયાર થઈ જવાશે… સમયસર પોતાનું રૂટિન પતાવીને એ કદાચ જ્યારે ઘરની બહાર નીકળવા જશે ત્યારે એમના ઘરની કોઈ વ્યક્તિ એમને અટકાવશે કે “ઓહો, આજે તો તમારે ઑફિસ નથી જવાનું…” અને ત્યારે કદાચ મન પર એક ઉઝરડો પડી જશે…

ઑફિસમાં રોજની જેમ જ HR મેનેજર મસ્ટરમાં જોઈ વિચારશે કે આજે કાકા મોડા પડ્યા છે… અને પછી એને પણ કોઈ યાદ કરાવશે કે “અરે, હવેથી તો જયેન્દ્રકાકા નથી આવવાના…”.એકાદ-બે દિવસ સહકર્મચારીઓથી પણ એમના ટેબલ પર કામની ફાઈલ્સ મૂકી દેવાશે અને પછી જાતે જ યાદ કરી લેવાશે કે હવે આ કામ બીજા કોઈએ સંભાળી લેવાનું છે…

બસ… બે-ત્રણ દિવસનો કચવાટ… બે-ત્રણ દિવસનો અજંપો… બે-ત્રણ દિવસની વિહવળતા… અને પછી બધું જ રૂટીન…. એમની જગ્યા ભરાઈ જશે… એમની હાજરીની ખોટ વિસરાઈ જશે… એ પોતે પણ ઘરથી નીકળીને કોઈ મંદિર કે કોઈ સંસ્થા કે પછી બાળકોને લઈને બગીચામાં જતાં થઈ જશે… અને થઈ જશે નિવૃત્તિની સહજ સ્વીકૃતિ…

 Courtsey:  http://shabdalay.wordpress.com/2009/02/10/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%ab%83%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%a4%e0%aa%bf/

ફેબ્રુવારી 19, 2009 at 3:39 એ એમ (am) 2 comments

સુરક્ષિત: મ્રુત્યુ અને તેનો ભય

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

ફેબ્રુવારી 13, 2009 at 5:53 એ એમ (am) ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

હતાશા એટલે શું?-પી.યુ. ઠક્કર

નિ

રાશા અને હતાશા એટલે શું? ફ્રસ્ટ્રેશન શું છે? પોતાની વાત સાંભળનાર કોઇ ના મળે, સાંભળનાર કોઇ મળી જાય તો પણ, ગમે તે કારણોસર માણસ પોતાની લાગણી વ્યક્ત ના કરી શકે, મનમાં એવી ભીતિ રહ્યા કરતી હોય કે, પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરવામાં આવશે તો તેનો વિરોધ થશે; એવી મૂંઝવણ અનુભવ્યા કરે. પોતાની વાત સાથે બીજા અસંમત થશે તો? એવી આંતરીક લાગણીથી વ્યક્તિ પીડાયા કરે અને છેવટે હતાશા અનુભવે. પોતાની લાગણી બીજાને જણાવવાની તક ના મળે ત્‍યારે માણસ અંદરથી ખલાસ થઇ જાય અને હતાશ બની જાય. (વધુ…)

ફેબ્રુવારી 12, 2009 at 4:04 પી એમ(pm) Leave a comment

10 ways to make life more meaningful

Too many of us live like goldfish, swimming in the same orbit day in and day out feeling uninspired, tired, bored and sometimes worse. Life is much too precious to waste that way. Every person has a unique purpose in life. I beseech you not to waste your days wasting yourself for what you don’t know and don’t do well. Instead, discover your strengths, passions, purpose and build your life on those.

Here are 10 ideas about living a meaningful life, as I understand them. Taking up even a few of these will help you begin the exciting journey of self discovery.

We are all here for a purpose. Your being here makes a difference. Your purpose may be ambiguous to you and a challenge to discover. Start now. There are many resources, coaches and books to help you with this endeavor.
The secret to fulfillment is self knowledge. Start the exciting journey of discovery.
The second part of the secret to fulfillment is to apply your self knowledge to what you do and how you live. The more you know, the more you can actively pursue your true purpose.

Don’t waste time lamenting what you don’t do well. Concentrate on your strengths. Those reflect who you are. Leave the other things to people who do them well. Build on your strengths. Do more of them and give yourself recognition for doing the things you do well.
Pay attention to the small details that you enjoy in your everyday life. Do more of them. Pay attention to the small details you don’t enjoy. Find ways (such as delegation) to eliminate as many of them as possible.
Keep a journal and put particular emphasis on the things about yourself and events in your life for which you are grateful.
Make an effort to release the negative aspects of your past. Try not be imprisoned by your past. Do not define yourself by your past.
Jumpstart your self-esteem by giving back to the community. Volunteer in a meaningful way that suits who you are and your interests.

Enjoy the journey. You will get to know and like yourself in a whole new way. Work with a friend, hire a coach, and use the resources out there, to help you with objectivity. Have someone point out the good things about you that you have a tendency to overlook. As soon as you stop doing what you hate and start doing what you love, you may find your life more meaningful and fulfilling.

http://bajajnarendra.wordpress.com

ફેબ્રુવારી 11, 2009 at 3:04 પી એમ(pm) Leave a comment

Sapphire- the ultimate medical hub for every ailment

We- Sapphire, are a professionally managed company involved in making the perfect arrangements for providing quality medical services. It is often difficult for a patient to select the right place for treatment under the observation of an appropriate team of medical practitioners. These are certain crucial factors every patient should pay attention to rather than getting confused in this huge country India, where there is a vast sea of health-care centers & medical practitioners. In addition to all these, not being acquainted with localities & regional specialties are also some of the other hindrances for non-residents.

Considering these aspects that create confusion and faulty decision making, we organized ourselves to facilitate the best available medical assistance to our clients from India & abroad. We enriched our capabilities of assisting client’s with best medical services by leveraging on our wide network & associations with recognized medical centers & reputed practitioners in Ahmadabad, in the state of Gujarat, India.

Further, we also ensure that our international clients are provided with adequate assistance and utmost care so that they feel at home with the warmth & care of Gujarati hospitality. Converting profession into passion, we offer medical treatments with warmth, care & a touch of humanity.

 

Our Method of Operation:

 

On being advised for a medical treatment, you can contact us from your place and send us your medical reports by email. We will consult our team of medical experts & doctors and will suggest best treatment available for you. We will also communicate with your doctor in your country and thereafter suggest the modalities of treatment in Ahmadabad.

 

Making Your Medical Tour Easy

You

We Will

1) Log on to http://www.smspl.in

1) Reply your mail

2) send your mail at info@smspl.in or     dr_sharad_shah@yahoo.co.in

2) Keep in touch with you through E-mail

3) Send your Medical Reports

3) Examine your Reports

4) Come to India

4) Discuss with your Doctor

5) Choose The Doctors & Hospitals

5) Offer Best Package For Treatment

 

 

We also make arrangements to receive you at airport and make your stay comfortable. Our medical team, after proper examination and analysis, will discuss with you about your problems and guide you to proper health care center, doctor and necessary treatment.

 

Once your treatment is over and you recover from the ailment, we will look after a proper follow up and ensure to guide you till the time you leave. It is made sure that you get the most suitable treatment. We can also make arrangements for alternate therapies like homeopathy, ayurveda, acupuncture, naturopathy, etc.

 

Things that set us apart from others:

 

Optimizing our wide network & close association with sophisticated health-care centers and experienced & reputed medical experts; we offer the following services to our customers:

  • Service of the best specialist pertaining to required medical domain
  • Arrangements at suitable medical centers
  • Cost-effective & responsive services
  • No extra charges or unnecessary expenses
  • Organized documentation of complete treatment
  • Constant consulting with client
  • Continuous guidance on health related issues
  • Convenient communication
  • Transportation facility, etc

We promise to provide personal attention and care to you.

 

 

E mail Courtsey Dr Sharad Shah

ફેબ્રુવારી 8, 2009 at 6:41 પી એમ(pm) Leave a comment

Goal setting facts- Email Courtsey Narendra R Bajaj

 

 

Fact #1: Discipline Is Overrated!

 

95% of what we do – we do automatically and only 5% of our actions are conscious.

 

We all have our own ‘rituals’ that we repeatedly do without having to think about it. When you get up in the morning and brush your teeth, you don’t concentrate on the movements that you make. When you tie your shoes, drive to work, open the door, you do it automatically.

 

We really make very little choices. We repeatedly do certain actions and after some time it becomes automatic. It becomes a habit and it becomes active in the right circumstances, without you having to think about it.

 

The easiest actions for us to take are the ones we perform out of habit.

 

We become what we repeatedly do! (વધુ…)

ફેબ્રુવારી 6, 2009 at 5:46 એ એમ (am) Leave a comment

Listen to the whisper…or wait for the brick.

A young and successful executive was traveling down a neighborhood street, going a bit too fast in his new Jaguar. He was watching for kids darting out from between parked cars and slowed down when he thought he saw something.
 
As his car passed, no children appeared. Instead, a brick smashed into the Jag’s side door!
 
He slammed on the brakes and spun the Jag back to the spot where the brick had been thrown. He jumped out of the car, grabbed the kid who was standing there and pushed him against a parked car shouting,”What do you think you are doing, boy?” (વધુ…)

ફેબ્રુવારી 6, 2009 at 5:41 એ એમ (am) Leave a comment


Email

નિવૃત્તિની પ્રવ્રુત્તિ પુસ્તક મેળવવાનું સ્થાન

nivrutti_final12 ૧. "નિવૃત્તિનિ પ્રવૃતિ"પ્રસિધ્ધ થઇ ગઇ છે

reviews are on
http://vijayshah.wordpress.com/2009/12/30/nivruttini-pravruti-pustak-svarup/
Book ID 67718

www.authorhouse.com

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 51 other followers

Blog Stats

  • 61,164 hits
ફેબ્રુવારી 2009
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

સંગ્રહ